Linux komandinė eilutė

cd – change directory, komanda naudojama keisti/vaikščioti per katalogus.

cd <katalogo_vardas>

cd <..>

clear – išvalo ekraną

cp - failų(bylų) kopijavimas

cp <failo_vardas> <vieta_i_kur kopijuojama>

diff – failų palyginimas

diff <failas1> <failas2>

exit – išeiti, uždaryti langą

find – paieška

find -name <failo_pavadinimas>

fsck – disko tikrinimas panašus į Win: scandisk.

ifconfig – parodo tinklo nustatymus (panašus į Win: ipconfig)

less - atvaizduoja tekstinį failą

less <failo_pavadinimas>

lpr – spausdiną tekstinį failą

lpr <failo_pavadinimas>

man – paglba (help)

man <komanda>

mkdir – sukurti katalogą

mkdir <katalogo_vardas>

mv – perkelti arba pervadinti failą

mv <failo_pavadinimas> <vieta>

ping – tradicinis "ping" tinklui patikrinti

ping <ip_adresas>

rm – ištrinti failą arba katalogą

rm -rf <katalogo_vardas>

rm <failas>

tracepath – parodo tinklo mazgų "kelią", Win: "traceroute"

tracepath <ip_adresas>

vi – iššaukia VI redaktorių

vi <failo_vardas>